Digitale innovatie

De Universiteit van de Toekomst opent haar deuren! Zie: www.universiteitvandetoekomst.com

DIGITALE INNOVATIE EN TECHNOLOGIE
Technische ontwikkelingen zijn de aanleiding voor de nieuwe manier van werken en leren in de 21e eeuw. Deze ontwikkelingen hebben veel gevolgen met zich meegebracht voor de maatschappij, onze cultuur, de economie, de overheid, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Door internet zijn de beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en kennis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het is nu een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen. Onze economie verschuift steeds meer van een industriële samenleving via de informatie- en kennissamenleving naar een netwerksamenleving. Er zijn nieuwe, interactieve werkwijzen ontstaan door internet maar ook door nieuwe methoden zoals virtuele werk- en leeromgevingen.

VIRTUEEL ONTWIKKELEN EN LEREN
LTW werkt samen met John Biemans, expert in Virtual Action Learning (VAL). VAL werkt pragmatisch via ‘leren door te doen’. Het uitgangspunt is dat degene die leert zelf betekenis geeft aan wat hij/zij ervaart (zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid) en dat contacten met peers (‘samen leren’) daarbij een centrale rol spelen. Het is een moderne manier van blended opleiden die werkt via ICT en nieuwe media, aangevuld met bijeenkomsten op locatie. Het VAL-concept prikkelt om kennis te construeren door leerproducten te produceren en feedback te geven. Het productieproces vormt het leerproces waarin men virtueel samen problemen oplost, leervragen stelt, stellingen beargumenteert, elkaars leerproducten voorziet van feedback en zoekt naar de best practise. Deze Virtuele Leerinteractie is de motor van alle leeractiviteiten en van de plenaire bijeenkomsten waarin de leervragen centraal staan. Het is een ultieme vorm van ‘samenlerend produceren’, ondersteund door activerende (virtuele) werkvormen. Een eigentijdse manier van leren die wij gebruiken bij onze 21CS Skills Trainingen.

Alle rechten voorbehouden Login