Netwerk HRD

De Universiteit van de Toekomst opent haar deuren! Zie: www.universiteitvandetoekomst.com

Daarnaast is LTW, samen met Transferium 5, initiator van het netwerk HRD professionals in the 21st century. Dit is een landelijk netwerk van professionals op het gebied van leren en ontwikkelen. We stimuleren elkaar en anderen om kennis te delen en te creëren in onderwijs en bedrijfsleven. De manier van leren en werken in de 21e eeuw staat hierbij centraal.

Dit netwerk heeft concrete aandacht voor het leren en ontwikkelen in de huidige samenleving. Deze kennissamenleving is divers, geglobaliseerd en doordrenkt met media en technologie. Hierdoor verandert de manier waarop we leren en werken enorm. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op competenties als: Resultaatgerichtheid, Digitaal vermogen, Creativiteit, Innovatie, Sociale interactie, Kennisdeling, Zelfsturing en Flexibiliteit.

Continuïteit in de samenstelling van dit netwerk zorgt voor een hoger rendement van de kennisuitwisseling. Opbrengstgericht netwerken en effectiviteit is het uitgangspunt.

Het netwerk organiseert digitale en face-to-face netwerkvormen bestaande uit discussies en bijeenkomsten. We zijn regionaal georiënteerd.

Wij streven naar een besloten samenstelling van het netwerk waarbij we continue kijken naar de samenstelling. Dit om netwerkactiviteiten te kunnen inrichten die kennis en informatie opleveren voor positieve ontwikkeling in het werkveld en gerelateerde dienstverlening.

Interesse in deelname? Neem dan contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden Login